My DAD IS A HEEL WRESTLER

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ທາຄາຊິ ແມ່ນນັກມວຍປ້ຳຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຄີຍມີຊື່ສຽງໃນອາດີດ. ແຕ່ວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເລີຍ ຫຼັງຈາກປ່ຽນບົດບາດມາເປັນຜູ້ຮ້າຍ. ລາວມີລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງ, ແຕ່ວ່າລູກຂອງລາວບໍ່ທັນຮູ້ ເທຶ່ອວ່າ ພໍ່ມີອາຊີບຫຍັງ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ລູກຂອງລາວກໍ່ຄົ້ນພົບວ່າ ພໍ່ຂອງຕົນເປັນນັກມວຍປ້ຳຝ່າຍຮ້າຍ.

 

My DAD IS A HEEL WRESTLER

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ