LITTLE LOVE SONG

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ກຸ່ມວົງດົນຕີມັດທະຍົມປາຍກຸ່ມໜຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ຄວາມໂສກເສົ້າຍ້ອນການເສຍຊີວິດຂອງໝູ່ໃນກຸ່ມ 1 ຄົນໄດ້ທຳລາຍຄວາມຝັນທີ່ສົດໃສຂອງພວກເຂົາ. ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຍິງສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ຖານທັບອາເມລິກາ ໄດ້ປະກົດໂຕຂື້ນມາພ້ອມກັບບົດເພັງໃໝ່ເພັງ 1.

 

LITTLE LOVE SONG

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ