DANCE WITH ME

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ນາງສາວຊິຊຸກະເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດການຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງໂຕກຽວ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ລາວໄດ້ຖືກສະກົດຈິດ ໂດຍນັກສະກົດຈິດຄົນໜຶ່ງ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ເມື່ອໃດທີ່ລາວໄດ້ຍິນສຽງເພັງ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຮ້ອງ ແລະ ເຕັ້ນນຳເພັງນັ້ນ. ເພື່ອເປັນການທີ່ຈະແກ້ມົນສະກົດ, ລາວຈິ່ງອອກເດີນທາງໄປນຳຫານັກກົດຈິດຜູ້ນີ້.

 

DANCE WITH ME

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ