Tom and Jerry

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

Adaption of the classic Hanna-Barbera property, which reveals how Tom and Jerry first meet and form their rivalry.

 

Tom and Jerry

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

23/12/2020

 

ປະເພດຮູບເງົາ

Adventure / Animation / Funny

 

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງ

Warner Bros. Pictures

 

ຜູ້ສະແດງ

โคลอี เกรซ มอเรตซ์, ไมเคิล พีน่า, เคน จอง

 

ລະດັບ