Hukbee

 

 

Synopsis

ภาพยนตร์ไทยอีสาน ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กนักเรียนบ้านบากที่ต้องมาทำความรู้จักกับกีฬารักบี้ สู่เส้นทางการแข่งขันระดับประเทศ

 

 

 

 

Comment

 

 

Hukbee

 

Release Date

29/08/2019

 

Rate